Vandværket 'Nødebo Vandværk' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).